45 uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb i przygotowania indywidualnego planu działania. Ponadto w ramach projektu skorzystać można ze wsparcia w postaci:

  • wsparcie asystenta integracji zawodowej,        
  • modułowych szkoleń i kursów zawodowych,
  • pośrednictwa pracy,
  • staży zawodowych.