Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia 45 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 30.11.2023.

Obszar: obszar rewitalizacji miasta Łodzi.

Wartość projektu: 1 036 041,29  zł

Kwota dofinansowania: 984 239,22 zł

 

Cele projektu:

  • nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie kwalifikacji zawodowych (min. 18 os., tj. 40%UP) oraz kompetencji zawodowych (min. 36 os., tj. 80%UP)–do 11.2023;
  • nabycie/uzupełnienie/rozszerzenie doświadczenia zawodowego przez 20 os., tj. 44%UP–do 11.2023;
  • pozyskanie stałego zatrudnienia przez min. 23 os.–do 12.2023.

Rezultatem działań będzie pozyskanie stałego zatrudnienia przez min. 23 osób, co przełoży się na poprawę sytuacji grupy docelowej na lokalnym rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wyjście z bezrobocia oraz rozwój obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

 

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.